Wykrywanie nieszczelności w instalacjach gazowych pod ciśnieniem metodą detekcji ultradźwięków

Wykorzystanie ultradźwięków w diagnostyce nieszczelności instalacji

Ultradźwięki to fale dźwiękowe o częstotliwości od 20 kHz do 1GHz. Górna granica częstotliwości fali dźwiękowej odbieranej przez ludzkie ucho to zarazem dolna granica ultradźwięków. Dlatego przyjmuje się, że ultradźwięki nie są słyszalne dla ludzi. Pochodzenie fal ultradźwiękowych może być bardzo różne – począwszy od dźwięków występujących w przyrodzie, a na instrumentach muzycznych skończywszy, jednakże źródłem ultradźwięków mogą być także mikronieszczelności w instalacji gazów pod ciśnieniem. Powstające podczas tego niewielkiego wypływu gazu turbulencje powietrza, generują falę akustyczną o częstotliwości w zakresie od 20 do 100 kHz. To zjawisko jest wykorzystywane w technologii ultradźwiękowej detekcji wycieków gazu. Fale dźwiękowe odbijają się od ciał stałych i słabną wraz z odległością, dlatego przy użyciu wyspecjalizowanych czujników można zlokalizować ich źródło.

Stosowane przez Ecol specjalistyczne urządzenia pomiarowe, precyzyjnie rejestrują dźwięki o wysokich częstotliwościach i przetwarzają na sygnał akustyczny, słyszalny dla ludzi. W warunkach dużego natężenia dźwięków, jak w otoczeniu hali produkcyjnej przy pracujących maszynach, stosuje się specjalne zestawy słuchawkowe, które zapewniają izolację od niepożądanych fal dźwiękowych. Pozwala to skutecznie eliminować zakłócenia, dając wysoką pewność pomiarów.

Detekcja ultradźwięków – obszary zastosowań

Diagnostyka polegająca na detekcji ultradźwięków jest wykorzystywana przy:

  • wykrywaniu nieszczelności w instalacji dowolnego rodzaju gazu,
  • wyszukiwaniu przecieków w instalacji pary wodnej,
  • wyszukiwaniu nieszczelności w układach sprężonego powietrza oraz układach próżniowych,
  • wykrywaniu nieszczelności magistrali przesyłowych, rurociągów, zaworów, wymienników ciepła, zbiorników, kotłów, itp.

Korzyści z przeprowadzonej inspekcji kontroli szczelności w instalacjach gazowych

Poprawa bezpieczeństwa – zlokalizowanie i wyeliminowanie wycieku gazów palnych lub trujących jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracujących ludzi i urządzeń na zakładach.

Korzyści ekonomiczne – wycieki gazów generują ogromne straty. Z praktyki przemysłowej wynika, że około 30% produkowanego sprężonego powietrza w przemyśle jest tracona na skutek nieszczelności układów1. Instalacje pneumatyczne mają wiele zalet, należy jednak zaznaczyć, że sprężone powietrze jest bardzo drogą formą energii. Przyjmuje się, że jednostka energii w postaci sprężonego powietrza kosztuje 7 razy drożej niż jednostka energii w postaci prądu elektrycznego.

Korzyści środowiskowe – redukcja emisji gazów technicznych do atmosfery, jak również redukcja zużycia energii i związanej z tym emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, mają niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Usługa wykrywania nieszczelności instalacji gazowych

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji badanych instalacji, tworzymy harmonogram pomiarów, ze wskazaniem wszystkich punktów potencjalnych nieszczelności. Inspekcja wykonywana jest przez dwóch przeszkolonych pracowników naszej firmy. Dzięki zastosowaniu długodystansowej sondy parabolicznej o zasięgu pomiaru do 15 m, nie jest konieczna budowa rusztowań dla punktów pomiaru zlokalizowanych w trudnodostępnych miejscach, a badanie można przeprowadzić z bezpiecznej odległości.

Stosowany przez Ecol sprzęt do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych metodą detekcji ultradźwięków jest certyfikowany i posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia.

Raport z przeprowadzonej inspekcji kontroli szczelności
Po wykonaniu inspekcji pozyskane dane są przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania. W wyniku kontroli powstaje dokumentacja powykonawcza w postaci raportu z detekcji wycieków.

Raport pokontrolny zawiera następujące dane:

  • zestawienie wszystkich punktów pomiaru,
  • informacje o miejscach zlokalizowanych wycieków wraz z dokumentacją zdjęciową,
  • informacje o ilości gazów utraconych,
  • możliwość przygotowania oceny potencjału oszczędności.

Poniżej fragment raportu z badań kontrolnych przeprowadzonych na instalacji sprężonego powietrza.

Wykrywanie i usuwanie wycieków gazów, w kontekście potencjalnych strat oraz zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, jest czynnością serwisową o wysokim współczynniku opłacalności. Lokalizowanie nieszczelności metodą detekcji ultradźwięków, oferowane przez Spółkę Ecol, w realny sposób przyczynia się do usprawnienia działalności zakładu, przeciwdziałając awariom oraz nieplanowanym postojom.

Usługi pomiaru ultradźwięków stanowią uzupełnienie innych technik diagnostycznych, jak: analizy olejowe, termowizja, czy pomiary wibracji, które wykorzystujemy w realizacji usług wsparcia utrzymania ruchu zakładów przemysłowych.

Zobacz także: diagnostyka olejowa maszyn na analizyolejowe.pl

 

1 źródło: UE Systems Europe B.V.