Oczyszczanie paliw ciekłych (oleju napędowego i oleju opałowego) poprzez zastosowanie mobilnych separatorów odśrodkowych

W procesie przechowywania, transportu i dystrybucji, paliwa ciekłe mogą ulec zanieczyszczeniu:

  • wodą,
  • domieszkami stałymi,
  • mikroorganizmami.

Obecność wody obniża wartość opałową paliwa, sprzyja rozwojowi drożdży, bakterii czy grzybów, powoduje korozję zbiorników a także zatykanie filtrów doczyszczania paliw.

Zanieczyszczenia stałe, będące w większości przypadków metalami powstałymi w wyniku procesu korozji, są katalizatorami utleniania, w trakcie którego powstają kwasy, związki smoliste i asfalteny.

Kwasy są odpowiedzialne za korozję zbiorników, przewodów i armatury. Zwiększają w ten sposób ilość zanieczyszczeń stałych, sprzyjając polimeryzacji związków smolistych.

Wysoka jakość paliwa – jak ją utrzymać

Utrzymanie wysokiej jakości paliwa wymaga utrzymania w czystości całego układu i zastosowania środków predykcji, mających na celu usuniecie wszystkich lub większości ww. zanieczyszczeń. Na szeroką skalę stosuje się filtrację mechaniczną. Jednak powszechnie stosowane odstojniki i filtry do wstępnego oczyszczania paliwa nie usuwają z układu wody. Wzrost zanieczyszczeń i rozwój mikroorganizmów wzajemnie się nasilają, przez co z czasem paliwa przestają odpowiadać wymaganiom jakościowym.

Nowym rozwiązaniem na rynku, potrafiącym usunąć skutecznie wodę z paliwa jest zastosowanie separatora odśrodkowego.

Separator odśrodkowy – zasada działania

Moduł wirówkowy zbudowany jest z wirówki odśrodkowej, pompy dozującej oraz pompy osadu, połączonych z systemem sterowania. Cały proces odbywa się w układzie zamkniętym.

Zanieczyszczone paliwo pompowane jest do bębna wirówki, który obraca się z dużą prędkością. Pod wpływem siły odśrodkowej cząstki stałe spychane są w stronę ścianek bębna i kierowane do zbiornika osadu. Z kolei zanieczyszczenia ciekłe – woda – odseparowują się od paliwa w wyniku różnic gęstości. Powstałe w ten sposób faza lekka i ciężka są oddzielnie wyprowadzane z układu.

Urządzenie o wydajności ok. 120 l/min separuje zanieczyszczenia tłocząc oczyszczone paliwo z powrotem do zbiornika. Podczas procesu wykonuje się kontrolne pomiary zawartości wody w paliwie, aż do osiągnięcia oczekiwanych wyników.

Kontrola jakości paliwa

Działaniem komplementarnym procesu wirowania jest kontrola parametrów paliwa. Zarówno przed przystąpieniem jak i po zakończeniu usługi zalecane jest wykonanie badań jakości paliwa w akredytowanym laboratorium. Natomiast bieżące monitorowanie stanu paliwa stanowi dobrą praktykę – pozwala wykryć problemy jakościowe na wczesnym etapie i podjąć kroki umożliwiające zapobieganie pogorszeniu parametrów cieczy.

Usuwanie wody z paliwa – zastosowanie

  • stacje paliw, stacje benzynowe,
  • bazy poboru paliw,
  • obiekty infrastruktury dystrybucji paliw płynnych.

Co zyskujesz

Zastosowanie usług z użyciem mobilnych separatorów odśrodkowych do oczyszczania paliw ciekłych, oferowanych przez Ecol Sp. z o.o., gwarantuje:

  • wysoką efektywność usuwania wody i cząstek stałych,
  • poprawę / spełnienie parametrów jakościowych paliwa przy niskich kosztach usługi,
  • eliminację / zminimalizowanie zjawisk korozyjnych w zbiornikach i układach olejowych,
  • realizację usługi bezpośrednio u klienta – ograniczenie kosztów transportu.