Filtracja olejów jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych olejów, stosowanych w technice smarowniczej, polegająca na odseparowaniu zanieczyszczeń stałych, zawartych w oleju, których wielkość jest nie mniejsza aniżeli zdolność separacji zastosowanych wkładów filtracyjnych.

Obecność w układzie olejowym cząstek stałych większych niż grubość filmu olejowego,  wpływa negatywnie na współpracujące powierzchnie, dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej klasy czystości środka smarnego.

Jakie oleje filtrujemy?

Nasze usługi obejmują filtrację:

  • olejów hydraulicznych (wtryskarki, prasy, ciężki sprzęt budowlany)
  • olejów przekładniowych (maszyny papiernicze, linie produkcyjne, młyny),
  • olejów do obróbki plastycznej,
  • olejów turbinowych,
  • chłodziw i innych cieczy obróbczych.

Agregaty mobilne do filtracji olejów

Realizujemy usługi filtracji olejów w maszynach przy użyciu przenośnych agregatów filtracyjnych, o różnej wydajności i parametrach filtracji.

Agregat do filtracji olejów

Nasz zespół jest wyposażony w mobilne urządzenia do weryfikacji skuteczności filtracji i określenia klasy czystości środka smarnego.

Filtrowanie oleju

Filtrowanie olejów oferowane przez Ecol realizowane są  przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska naturalnego.

 

Zobacz także: Filtracja olejów i jej wpływ na obniżenie zużycia elementów maszyn – artykuł