ecol analizy olejowe

 

Analizy olejowe – diagnostyka olejowa maszyn

Analizy olejowe to program diagnostyki maszyn oparty o badania poziomu zanieczyszczeń i własności fizykochemicznych środków smarnych. Analizy olejów i smarów wykonywane są w wyspecjalizowanej i certyfikowanej jednostce badawczej.

Niezależne Laboratorium

Dysponujemy najnowocześniejszym, niezależnym, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratorium Olejowym w Polsce, posiadającym wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 17025.
W naszym laboratorium badamy oleje, smary, ciecze obróbcze i płyny eksploatacyjne, zarówno oparte o bazy mineralne jak i syntetyczne, w tym: oleje silnikowe, oleje przekładniowe, ciecze hydrauliczne, ciecze chłodzące, smary plastyczne, płyny elektroizolacyjne, a także paliwa.

laboratorium analiz olejowych

Dzięki analizom olejowym zyskujemy kontrolę nad:

 • kosztami postojowymi i remontowymi związanymi z niewłaściwym smarowaniem,
 • kosztami zakupu i utylizacji środków smarnych,
 • kosztami części zamiennych i magazynowaniem,
 • kosztami produkcji,
 • bezpieczeństwem ciągłości produkcji.

Korzyści wynikające z proaktywnej diagnostyki maszyn i urządzeń

Kompletny program monitorowania maszyn oparty o analizy olejowe, to dostęp do rzetelnej wiedzy o:

 • kondycji fizykochemicznej środka smarnego w urządzeniu,
 • poziomie zanieczyszczeń w układzie smarnym,
 • pozostałego czasookresu eksploatacji oleju w oparciu o jego realny stan,
 • potrzebie podjęcia działań korygujących,
 • strategii planowania remontów,
 • strategii planowania produkcji.

 

Więcej na: analizyolejowe.pl